Свободни места за ученици

Свободни места за деца и ученици за учебната 2023/2024 г.

Клас

Свободни места

Подготвителна група

5

I клас

9

II клас

9

III клас

8

IV клас

10

V клас

6

VI клас

3

VII клас

8

  •  При възникнали промени таблицата се обновява