Колектив

Ръководство

Емилия Иванова – директор

Диана Генкова – заместник директор

Подготвителна група

Гергана Маринова  – старши учител подготвителна група

Учители начален етап

 

Боряна Кобурова – старши учител, класен ръководител на I клас

Мария Тодорова – класен ръководител на II клас

Теменужка Върбанова – класен ръководител на III клас

Соня Иванова – класен ръководител на IV клас

Учители по предмети

Татяна Йорданова – старши учител, преподавател по Природни науки, Изобразително изкуство, Технологии и предприемачество, класен ръководител на V клас

Даниела Борисова – старши учител, преподавател по Български език и литература, История и цивилизации, класен ръководител на VI клас

Таня Драгиева – старши учител, преподавател по Физическо възпитание и спорт, География и икономика (VI и VII клас), класен ръководител на VII клас

Дияна Георгиева – преподавател по Математика, Физика и астрономия и  Компютърно моделиране, Информационни технологии и Компютърно моделиране и информационни технологии

Борислава Димитрова – преподавател по чужд език и География и икономика (V клас)

Учители целодневно обучение

Боряна Кобурова, Мария Тодорова – преподаватели ГЦОУД на I и II клас

Теодора Тодорова – преподавател ГЦОУД на III и IV клас

Непедагогически персонал

Десислава Янкова – образователен медиатор

Анка Митева – завеждащ АТС

Анелия  Данаилова – главен счетоводител

Обслужващ персонал

Цветелина Михайлова

Диана Тодорова

Венцислав Петров