“Заедно за всяко дете” – модул 2 за учебната 2020/2021 година

            За поредна година екип от Основно училище “Филип Сакелариевич” разработи и спечели проект по  НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКА ДЕТЕ”, Модул 2 “Добри практики за взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование”. Дейностите, които предстоят, целят да се засили връзката на училището с родителите, да се приобщи родителската общност към училищния живот и да бъде мотивирана за образованието на децата.

Основни цели:

  1. Създаване на условия за разширяване на сътрудничество между родителите и учителите с цел синхронизиране на усилията им за личностно и професионално развитие на учениците;
  2. Повишаване на знанията и уменията на родителите – разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
  3. Засилване интереса и активността на родителите към бъдещи партньорски взаимоотношения.

Очаквани резултати:

  1. Участие на родители в съвместни дейности на училищно и извънучилищно ниво, които са предпоставка за трайно партньорство, доверие и привързаност между семейството и училището;
  2. Подобрени знания и умения на родителите относно разпознаване, превенция и предотвратяване на негативни прояви от страна на техните деца;
  3. Заявен интерес и желание за съдействие от страна на родители и ученици за участие в бъдещи съвместни училищни мероприятия.
             Във връзка с дейностите по НП “Заедно за всяко дете”, пред деца от начален етап, г-жа Детелина Иванова представи презентация, свързана с опасностите, които дебнат децата в интернет пространството. Учениците научиха какво е онлайн тормоз и получиха практически съвети как да избягват неприятности, докато сърфират в интернет или играят електронни игри.
            След лекцията, чрез решаване на онлайн тест “вярно или невярно”, децата показаха какво са научили.

"Томика-метал" АД

              НП “Заедно за всяко дете” отведе децата във фирма “Томика – метал”. Там те видяха огромните цистерни, които предприятието произвежда, крановете, с които местят и транспортират изделията и материала, от който се правят. Надникнаха през “елептичния люк”, през който работниците влизат да заваряват. Вече 23 години и със 100 човека персонал, предприятието е здраво стъпило на пазара и работи с големи фирми като “Арома”, “Винпром Свищов”, фармацевтична компания “Троян”, фирми от хранително-вкусовата промишленост и други.

Автомивка "Узунови"

            И отново като част от програмата ученици от училището, родители, образователния медиатор и класния ръководител на II клас посетиха Автомивка “Узунови”. На децата бе показано с какви препарати и техника се обработват колите и килимите. Всяко дете можеше да се докосне до семейния бизнес, който вече функционира над 15 години. Гостите бяха сърдечно почерпени от Йордан Узунов – управител на фирмата.

Счетоводна къща "Надежда"

         Като част от дейностите по проект “Заедно за всяко дете”-модул 2 родители и ученици от нашето училище посетиха счетоводна къща “Надежда”. Там старши служител ги запозна работата, която извършва вече 20 години – сътрудничат си с над 50 фирми и боравят със седемцифрени суми.