“Ръка за ръка в учение, игра и спорт”, финансиран от ЦОИДУЕМ

ЦОИДУЕМ

        Приключи работата по проект „Ръка за ръка в учение, игра и спорт“, финансиран от ЦОИДУЕМ. Той имаше за цел разгръщане на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности.

       Бяха сформирани 8 клуба по интереси, като работата им беше в областта на изкуствата, спорта и природните науки. Родителите бяха активна страна не само като зрители на изявите на своите деца, но и като реални участници в тях.

      Поради усложнената епидемиологична обстановка, заниманията бяха преустановени за кратък период, но, след възобновяване на присъствените часове в училище, децата се върнаха в класните стаи и продължиха работа.

           Навън, на въздух и слънце, танцуваме за здраве.  Клуб “Танцувай за здраве”, с ръководител Таня Драгиева.

Малките “професионалисти” от клуб “Баскетбол”, с ръководител г-н Светослав Савов.

          Още красотички от сръчните ръчички на децата от клуб “Изкуството и красотата ще спасят света” – III клас, с ръководител г-жа Боряна Кобурова.

              Продължават тренировките на младите джудисти от клуб “Джудо” към проект “Ръка за ръка в учение, игра и спорт”.

        Клуб “От малката кухня – кулинарно училище” – IIклас, с ръководител г-ца Свилена Ченкова, развихри въображение и сръчно приготви вкусни сандвичи.

       Не спира работата на клуб “Танцувай за здраве”, с ръководител г-жа Таня Драгиева.

    Клуб “Изкуството и красотата ще спасят света” – IIIкл, под ръководството на на г-жа Боряна Кобурова, очарова учители и ученици, превръщайки тестени изделия в истински пъстри бижута.