Разписания и графици

ДЕЙСТВАЩИ ГРАФИЦИ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Предмет/клас Преподавател Понеделник Вторник Сряда Четвъртък ПетъкВтори час на класа
/вторник/
ПГГергана Маринова13:30-14:00
Първи класБоряна Кобурова12:35-13:1013:15-13:50
Втори класБоряна Кобурова12:35-13:1013:15-13:50
Трети класСоня Иванова13:30-14:1013:30-14:10
Четвърти класСоня Иванова13:30-14:1013:30-14:10
Български език и литератураДаниела Борисова14:10-14:50V клас
14:00-14:40
Английски езикБорислава Димитрова14:10-14:50VI клас
14:00-14:40
Математика, ФАДиана Петкова14:10-14:50VII клас
14:00-14:40
Природни наукиТатяна Йорданова14:10-14:50
История и цивилизацииДаниела Борисова14:50-15:30
География и икономикаТаня Драгиева14:10-14:50
Компютърно моделиране и информационни технологии Борислава Димитрова15:00-15:40

Начален етап 

ЕтажПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Втори етаж Боряна КобуроваГергана МариноваБоряна КобуроваГергана МариноваСоня Иванова
Трети етажСоня ИвановаТеодора ТодороваСоня ИвановаТеодора ТодороваБоряна Кобурова

Прогимназиален етап

ЕтажПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
Трети етажДаниела Борисова
Борислава Димитрова
Борислава Димитрова
Диана Петкова
Таня Драгиева
Татяна Цвяткова
Даниела Борисова
Диана Петкова
Таня Драгиева
Татяна Цвяткова