СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Първи клас

 

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1

8:15

8:50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература-ИУЧ

2

9:20

9:55

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

Математика

Математика-ИУЧ

3

10:10

10:45

Самоподготовка

Самоподготовка

Математика 

Самоподготовка

Самоподготовка

4

11:00

11:35

Математика

Математика 

Самоподготовка

Изобразително изкуство

Родинознание

5

11:50

12:15

Час на класа

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

 Физическо възпитание и спорт

Изобразително изкуство

Допълн. час за сп. дейности

 

12:25

12:55

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

 

12:55

13:25

Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

 

13:35

14:10

Физическо възпитание и спорт

Музика

Музика

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

 

14:20

14:55

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Втори клас

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8:15

8:50

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература-ИУЧ

9:20

9:55

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

Математика

Математика-ИУЧ

10:10

10:45

Самоподготовка

Самоподготовка

Математика 

Самоподготовка

Самоподготовка

11:00

11:35

Математика

Математика 

Самоподготовка

Изобразително изкуство

Околен свят

11:50

12:25

Час на класа

Английски език

 Физическо възпитание и спорт

Английски език

Допълн. час за сп. дейности

12:25

12:55

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

Обяд. Дейности по отдих и физ. активност

12:55

13:25

Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

Дейности по отдих и физ. активност

13:35

14:10

Физическо възпитание и спорт

Музика

Музика

Технологии и предприем.

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

14:20

14:55

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Занимания по интереси

Трети клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртътк Петък
1. Български език и литература Математика Изобразително
изкуство
Български език и литература Английски език
2. Български език и литература Музика Изобразително
изкуство
Български език и литература Математика-ИУЧ
3. Математика Български език и литература Математика Математика Български език и литература-ИУЧ
4. Човекът и обществото Български език и литература Английски език Английски език

Физическо възпитание и спорт

5. Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
6. Час на класа Човекът и обществото Компютърно моделиране Допълнителен час за спортни дейности  

Четвърти клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртътк Петък
1. Български език и литература Човекът и природата Английски език Човекът и обществото Математика
2. Английски език Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт  Математика – ИУЧ
3. Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език
4. Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература-ИУЧ
5. Човекът и природата Математика Компютърно моделиране Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
6. Час на класа Допълнителен час за спорни дейности Музика   Физическо възпитание и спорт

Следобедни часове на трети и четвърти клас

1. 13:20 – 13:50 Обяд. Дейности по отдих и физическа активност
2. 13:50 – 14:20 Дейности по отдих и физическа активност
3. 14:20 – 15:00 Самоподготовка
4. 15:10 – 15:50 Самоподготовка
5. 16:00 – 16:40 Занимания по интереси
6. 16:50 – 17:30 Занимания по интереси

Пети клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртътк Петък
1. Български език и литература Български език и литература Математика Математика  Български език и литература-ИУЧ
2. Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Математика
3. Музика Музика Човекът и природата Физическо възпитание и спорт-ИУЧ Математика-ИУЧ
4. Английски език История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Човекът и природата

Английски език

5. Математика Математика География и икономика  Български език и литература Изобразително изкуство
6. География и икономика Технологии и предприемачество Английски език История и цивилизации Изобразително изкуство
7. Час на класа Технологии и предприемачество Допълнителен час за спортни дейности    

Шести клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртътк Петък
1. Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и природата  Физическо възпитание и спорт
2. Музика Музика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература
3. Български език и литература Физическо възпитание и спорт-ИУЧ Математика Английски език Български език и литература-ИУЧ
4. Човекът и природата Английски език История и цивилизации Информационни технологии Математика-ИУЧ
5.

Английски език

Български език и литература Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Английски език
6. География и икономика Математика Човекът и природата Изобразително изкуство История и цивилизации
7. Час на класа Допълнителен час за спортни дейности      

Седми клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртътк Петък
1. Музика Английски език

Физическо възпитание и спорт

Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
2. Математика Български език и литература Математика Биология и здравно образование Физическо възпитание и спорт-ИУЧ
3. Химия и опазване на околната среда Математика

Английски език

Български език и литература Биология и здравно образование
4. Физика и астрономия География и икономика  Математика-ИУЧ География и икономика Български език и литература-ИУЧ
5. Български език и литература Музика Български език и литература Информационни технологии Физика и астрономия
6. Български език и литература История и цивилизация История и цивилизация Английски език Математика
7. Час на класа   Технологии и предприемачество Допълнителен час за спортни дейности