СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ ЗА ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

Първи клас

 

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

1.

8:15

8:50

Български език и литература

Математика 

Български език и литература

Български език и литература

Музика

2.

9:20

9:55

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

 

Математика

Математика-ИУЧ

3.

10:10

10:45

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика

Родна реч

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

4.

11:00

11:35

Математика

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Български език и литература-ИУЧ

5.

11:50

12:15

Час на класа

 

Музика 

Изобразително изкуство

Допълн. час за сп. дейности

Втори клас

Час

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртък

Петък

8:15

8:50

Български език и литература

Математика 

Български език и литература

Български език и литература

Музика

9:20

9:55

Български език и литература

Български език и литература

Български език и литература

Математика

 

Математика-ИУЧ

10:10

10:45

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

Математика 

Околен свят

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

11:00

11:35

Математика

Физическо възпитание и спорт

Технологии и предприемачество

Изобразително изкуство

Български език и литература-ИУЧ

11:50

12:25

Час на класа

Английски език

Музика

Английски език

 

Трети клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
2. Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература  Български език и литература-ИУЧ
3. Български език и литература Английски език Математика   Математика-ИУЧ
4. Математика Човекът и обществото Компюпютърно моделиране и информационни технологии  

Човекът и обществото

Физическо възпитание и спорт – ИУЧ

5. Музика Изобразително изкуство  Български език и литература Технологии и предприемачество  Английски език
6. Час на класа Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт  

Четвърти клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
2. Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Български език и литература-ИУЧ
3. Български език и литература Английски език Математика Математика Математика – ИУЧ
4. Математика Човекът и обществото Компюпютърно моделиране и информационни технологии Човекът и природата Физическо възпитание и спорт – ИУЧ

5.

Музика Изобразително изкуство  Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език
6. Час на класа Изобразително изкуство   Физическо възпитание и спорт   

Следобедни часове за учениците от начален етап

1. 13:20 – 13:50 Обяд. Дейности по отдих и физическа активност
2. 13:50 – 14:20 Дейности по отдих и физическа активност
3. 14:20 – 15:00 Самоподготовка
4. 15:10 – 15:50 Самоподготовка
5. 16:00 – 16:40 Занимания по интереси
6. 16:50 – 17:30 Занимания по интереси

Пети клас

      Понеделник         Вторник           Сряда Четвъртък Петък
1. Математика Английски език      Човекът и природата Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

Човекът и природата

2. Музика Български език и литература География и икономика История и цивилизации Английски език
3. Български език и литература    Математика Математика Човекът и природата Български език и литература
4. Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Английски език

 Математика

5.  Компютърно моделиране и информационни технологии История и цивилизации Български език и литература  Математика Физическо възпитание и спорт
6. Български език и литература-ИУЧ Математика-ИУЧ Технологии и предприемачество Изобразително изкуство География и икономика
7. Час на класа Допълнителен час за спортни дейности Технологии и предприемачество Изобразително изкуство  

Шести клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1. Български език и литература Математика Английски език Английски език Английски език
2. Български език и литература Музика Човекът и природата Технологии и предприемачество Български език и литература
3. Музика Български език и литература География и икономика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
4. Математика  История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика
5.

Физическо възпитание и спорт

Компютърно моделиране и информационни технологии Математика  История и цивилизации Математика-ИУЧ
6. Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература-ИУЧ
7. Час на класа Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт-ИУЧ   Допълнителне час за спортни дейности

Седми клас

 

Понеделник

Вторник

Сряда

Четвъртътк

Петък

1.

Музика

Музика

Математика

Бология и здравно образование

Математика

2.

Математика

Математика

Български език и литература

Математика

Химия и опазване на околната среда

3.

География и икономика

Бология и здравно образование

История и цивилизаци

Английски език

Английски език

4.

Български език и литература

Физика и астрономия

Английски език

Химия и опазване на околната среда

Български език и литература-ИУЧ

5.

История и цивилизаци

Технологии и предприемачество

География и икономика

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература

6.

Информационни технологии

Български език и литература

Физическо възпитание и спорт

Български език и литература-ИУЧ

Математика-ИУЧ

7.

Час на класа

 

 

Физическо възпитание и спорт-ИУЧ

Изобразително изкуство

8.

 Допълнителен час за спортни дейности