Учебни планове

ПЪРВИ КЛАС

за учебната 2020 / 2021 година

ВТОРИ КЛАС

за учебната 2020/2021 година

ТРЕТИ КЛАС

за учебната 2020 / 2021 година

ЧЕТВЪРТИ КЛАС

за учебната 2020 / 2021 година

ПЕТИ КЛАС

за учебната 2020 / 2021 година

ШЕСТИ КЛАС

за учебната 2020 / 2021 година

СЕДМИ КЛАС

за учебната 2020 / 2021 година