За седмокласника

Дати, на които ще се проведе НВО след VII клас

Български език и литература -13.06.2023 г., начало 09:00

Математика -18.06.2023 г., начало 09:00

Чужд език (само по желание на ученика) -14.06.2023 г., начало 09:00

Заповед №  —/—  за определяне на датите за провеждане на националното външно оценяване за учебната 2022/2023 г.

Модели на НВО след VII клас на сайта на МОН

Полезни сайтове за самоподготовка