ОУ “Филип Сакелариевич”, гр. Свищов

Успешна Нова учебна година!

С много песни, танци, стихотворения и настроение премина посрещането на Новата учебна година. Гости на събитието бяха г-жа Румяна Георгиева – отдел Образование към общ. Свищов, г-жа Теменужка Тодорова – директор на Дневен център за деца с увреждания – гр.Свищов, гр. Свищов, г-жа Нина Костадинова и екипът от Общински Младежки Център Гр.Свищов, а от други институции получихме поздравителни адреси.

С каяк по Дунава

На 31.08.2022 г. по инициатива на Общински младежки център – гр. Свищов учениците ни посетиха с. Вардим и гостуваха на Каяк клуб – Свищов. Те проведоха подробен инструктаж за безопасност на децата и кратко обучение. Участниците бяха придружавани от опитен гребец и за всеки от тях беше осигурена спасителна жилетка.          

Посещение на Природен парк "Персина"

На 27.07.2022 г. по инициатива на Общински младежки център – Свищов съвместно с Клуб за кариерно развитие „Лидер“ – Свищов се проведе посещение на Природен парк „Персина“ – гр. Белене, в което участие взеха ученици от ОУ „Филип Сакелариевич“ и СПГ „Алеко Константинов“.

Още един проект завършва успешно!

ОУ "Филип Сакелариевич" приключи работа по проект "Децата - различни, но еднакви", финансиран от ЦОИДУЕМ (Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства).

Участие в муждуучилищни дейности по проект "Подкрепа за усрех"

На 28.06.2022 г. ученици от IV, V, и VI клас ще участват в междуучилищни дейности, които ще се проведат в ПДТГ "Димитър Хадживасилев". Дейностите са организирани във връзка с проект "Подкрепа за успех", като в него ще вземат учестие училища от цялата област.