ОУ “Филип Сакелариевич”, гр. Свищов

Проект “Равен достъп до образование в условията на криза”

Това е проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

Здравно образование

В рамките на тази учебна година, медицинското лице към ОУ „Филип Сакелариевич“ Божена Георгиева изнесе на учениците редица лекции на теми, касаещи тяхното здраве, лична хигиена и вредни навици. Благодарим на Божена Георгиева за неуморните грижи и внимание към нашите деца.

Ден на безопасността на движението по пътищата

По случай деня на безопасността на движението по пътищата – 29.06. – учениците от ОУ „Филип Сакелариевич“ изработиха рисунки на тема „Аз зная правилата за безопасно движение по пътищата като пътник и велосипедист”.

Връх след връх!

Нашето момиче, петокласничката Анастасия Гацанога, покори поредния си връх – блестящо представяне на математическото състезание „Европейско кенгуру“. В област Велико Търново се явиха 75 ученици, като Анастасия завоюва завидното 13-то място, а от взелите участие от общината – тя се класира втора. Браво, Анастасия, гордеем се с теб! Стъпвай смело напред!