ОУ “Филип Сакелариевич”, гр. Свищов

Съвместна работа с група чуждестранни доброволци

ОУ „Филип Сакелариевич“ започна съвместна работа с група доброволци, включени в екипа на Институт Перспективи. Младежите са от четири държави – Турция, Италия, Испания и Португалия.

Честваме деня на народните будители

Днес, на 1 ноември, отбелязваме Деня на народните будители – празник, дошъл от сърцата на българите в знак на благодарност и уважение към хората на духа, на перото, на книгата, към просветителите и борците за национално освобождение.

BE ACTIVE - Европейски ден на спорта в училище

За поредна година ОУ „Филип Сакелариевич“ се присъедини към инициативите, организирани от екипът на сдружение „БГ Бъди активен“, по случай Европейския ден на спорта в училище . Основната цел на събитието е да насърчава физическата активност, което е от изключително значение за изграждането на здравословни навици.

Нестле за Живей активно! 2021

ОУ „Филип Сакелариевич“ участва в Национален конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за живей активно! 2021“. Организирани бяха събития за насърчаване физическата активност и здравословните навици при децата и учениците. ОУ „Филип Сакелариевич“ участва в Национален конкурс за спонсорство на общински проект „Нестле за живей активно! 2021“. Организирани бяха събития за насърчаване физическата активност и здравословните навици при децата и учениците.

Тържествено откриване на новата учебна година

На 15.09.2021г. в Основно училище „Филип Сакелариевич“ се проведе тържествено откриване на учебната 2021/2022 г. Под звуците на химна на Република България бе издигнат националният флаг. Директорът на училището г-жа Емилия Иванова поздрави всички присъстващи за началото на Новата учебна година, пожелавайки им „На добър час“.

Проект “Равен достъп до образование в условията на криза”

Това е проект, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).