ОУ “Филип Сакелариевич”, гр. Свищов

Световен ден на книгата и авторското право

 ''Нека във всяка българска къща да има по някоя българска книга — хубава книга, която и да била, от когото и да е. Тя може да бъде една вещ, но може да стане и една светиня. Защото в нейните страници, в буквите и редовете и, теглени като черни бразди, е хвърлено живо зърно, заровен е благотворният кълн на самата обич към книгата, към езика.'' Йордан Йовков

Световен ден на Земята

Днешния празник е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души. Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея. Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.

Футболен турнир "Юлиян Манзаров"

Ученици от ОУ “Филип Сакелариевич ” взеха участие в междуучилищния футболен турнир „Юлиян Манзаров“, организиран от Община Свищов, Фондация „Ангели от Лим“ и ОФК „Академик“.