ОУ “Филип Сакелариевич”, гр. Свищов

Нашите добри деца!

Във връзка с Деня на толерантността се състоя церемония за награждаване на деца, извършили добри постъпки. Тя беше организирана от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов. Наградени ученици от нашето училище са Айджан Сабриева, Веселина Методиева и Яница Неделчева, от 6 клас.

Международен ден на толерантността

Днес, 16 ноември, e Международния ден на толерантността. По инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в многообразието; толерантност – това е добродетел; толерантност – това е в основата на добруването на всички.

Отбелязване Деня на народните будители

Първи ноември е онази дата от календара, в която обръщаме поглед назад и благодарим на всички онези, посветили живота си за въздигане на националния дух и съхраняването му през годините. Това е ден, в който изказваме благодарностите си и към всички съвременни будители – учители, библиотекари, издатели, журналисти и много други, продължаващи делото на просвещението.