Дейности на ученическия парламент

План на дейността на Ученическия парламент
за текущата учебна година

Дейност

Срок за изпълнение на дейността

по месеци

Участие в мероприятия включени в годишния план на училището.

Провеждане на заседания на Ученическия  съвет за поне два пъти месечно, с цел решаване на текущи въпроси, вземане на решения, разглеждане на предложения.

през целия мандат на парламента

Избиране на ученически съвет по класове.

Обсъждане, гласуване и приемане на устава.

септември

Дейности за  1-ви ноември и отбелязване деня на будителите.

Изготвяне на презентация за по-малко известни будители.

Анкета

октомври

Отбелязване Денят на семейството

Тате / мамо разкажи ми твоята история-изготвяне на

 дневник с предварително зададени и водещи въпроси, който след като бъде попълнен ще се превърне в оригинална мемоарна книга….подарък, който се подарява веднъж в живота.

ноември

Подготовка и участие в коледно новогодишните празници – организиране на коледен базар.

декември

11.01 –  Международен ден на думата „Благодаря“

“На баба с любов”

Подготовка за отбелязване годишнина от гибелта на Апостола

януари

19.02. – Отбелязване на  деня  на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище .

Отбелязване деня на влюбените и деня на Трифон Зарезан

Подготовка за отбелязване на 1-ви март – изработване на мартеници и картички.

Отбелязване на  деня  на розовата фланелка – световен ден за борба с тормоза в училище.

февруари

Отбелязване на 3 март

март

Месец  на книгата. Дейности:

Драматизации на български народни приказки

Карнавал на герои от приказки

Игри и викторина

Световен ден на Земята- пърформанс с изделия  от рециклирани материали

април

Подготовка за отбелязване празника на училището и  24 май

Отбелязване деня на Европа – 9 май – чрез

организиране на ден на ученическото самоуправление

Отбелязване на 31-ви май- Международен ден на борбата срещу тютюнопушенето. Изготвяне на презентация

май

Ден на детето 01 юни. Викторина

юни

Планът подлежи на допълнения и изменения при необходимост.

ЗА КОНТАКТИ: ousacelarievich@gmail.com