Здравно образование

       В рамките на тази учебна година, медицинското лице към ОУ „Филип Сакелариевич“ Божена Георгиева изнесе на учениците редица лекции на теми, касаещи тяхното здраве, лична хигиена и вредни навици.
       Благодарим на Божена Георгиева за неуморните грижи и внимание към нашите деца.