Приказка ми прочети

        В духа на отминалия празник 24 май сред учениците от начален етап в  ОУ ,,Филип Сакелариевич” се проведе инициативата със състезателен характер “Приказка ми прочети”. Бяха излъчени 4 отбора, които включваха дете-мама и дете-баба, като задачата им бе да прочетат по роли текст, който им беше непознат.  Всички се представиха отлично, а безпристрастната публика беше жури. Победители бяха всички! Победи любовта към четенето и книгите!