Световен ден на Земята

22 Април – oтбелязваме Световния Ден на Земята!
 
     Днешния празник е най-големият нерелигиозен празник в света, отбелязван от над половин милиард души.
     Всяка година Международната мрежа за Деня на Земята координира действията на повече от 12 000 партньори в 174 държави насочени към опазване на планетата Земя и съхраняване на живота върху нея.
     Мрежата се стреми да създаде широка гражданска подкрепа за устойчиви и ефективни екологични политики за развитие по целия свят.
За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 Април 1970 г. в САЩ и Канада.
     В ОУ”Филип Сакелариевич” денят беше отбелязан с поредица от инициативи, в които децата с радост участваха.
     По класове беше представена тематична презентация, която даде повод за дълга дискусия какво причиняваме ние, хората, на Земята и как можем да ѝ помогнем да “оздравее”.
Учениците от IV клас изготвиха проект, а прогимназиален етап – направиха изложба с рисунки.

Да бъдем отговорни към Земята!

Тя е в нашите ръце!

Изложба в прогимназиален етап на тема по случай Световния ден на Земята – 22 април