Европейски ден на спорта в училище

                #ESSD2022 #BeActive 

                Европейският ден на спорта в училище бе отбелязан на 30.09.2022 г. в ОУ „Филип Сакелариевич“ гр. Свищов, общ. Свищов със спортен празник “Спортувам и пазя чисти училището и двора“. Тази година е осмото издание на инициативата,която цели представяне на здравословен начин на живот и намаляване на процента неактивни граждани в България. В организирания спортен празник учениците участваха в подвижни и щафетни игри, баскетбол, федербал. Допълнителна тема в кампанията “Зелено образование чрез спорт” е инициативата “Спорт #БезОтпадъци“ затова се проведоха различни физически игри, посветени на намаляването и рециклирането на отпадъци. Главната цел на инициативата е популяризиране на физическото възпитание и спорт, създаване на условия за забавление и развиване на нови социални умения сред учениците.

One thought on “Европейски ден на спорта в училище”

Comments are closed.