Грамоти за участие в Олимипада Кингс

     И нашите грамоти за участие в Международна дистанционна олимпиада Кингс България/Kings Bulgaria пристигнаха!
     Поздравления за седмокласничката Анастасия Гацанога за постигнатите изключителни успехи в три от направленията в олимпиадата – български език и литература, човекът и природата и английски език. Смело продължавай към следващия връх, мила Анастасия!
     Г-жа Борислава Димитрова получи грамота за организиране на олимпиадата на училищно ниво и подобряване на учебния процес.
     Изразяваме своите благодарности към подготвилите я колеги – г-жа Даниела Борисова, г-жа Татяна Йорданова и г-жа Борислава Димитрова. Продължавайте все така неуморно да вдъхновявате и разпалвате жаждата за знания.