Международен ден на толерантността

    16 ноември – Международен ден на толерантността
По инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в многообразието; толерантност – това е добродетел; толерантност – това е в основата на добруването на всички.