Отбелязване на Международния ден на толерантността

    Днес, 16 ноември,  e Международния  ден на толерантността.  По инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в многообразието; толерантност – това е добродетел; толерантност – това е в основата на добруването на всички.
    Ани и Джани от трети клас знаят, че “макар да е жилаво злото, в човека все пак побеждава Доброто!”