Нашите добри деца!

       Във връзка с Деня на толерантността се състоя церемония за награждаване на деца, извършили добри постъпки. Тя беше организирана от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов. Наградени ученици от нашето училище са Айджан Сабриева, Веселина Методиева и Яница Неделчева, от 6 клас.