Успешни родители – успешни деца

В изпълнение на Дейност 2 от проект „Успех за теб“ по програма „Образование“ 2021-2027, съфинансирана от ЕС, се проведе среща-дискусия с родители от ОУ „Филип Сакелариевич“ и екип от психолози от Център за обществена подкрепа – град Свищов. Темата беше „Успешни родители – успешни деца“. На приятна почерпка, кафе и чай родителите имаха възможност да се запознаят със стратегии и практики, които помагат за постигане на успешно родителство и развитие на деца им. Обмениха се идеи и опит, които ще подпомогнат на децата да постигнат пълния си потенциал.