Върви, народе възродени!

Върви, народе възродени,
към светла бъднина върви,
с книжовността, таз сила нова,
съдбините си поднови!
 
         ОУ “Филип Сакелариевич” се включи в тържественото шествие по случай 24 май – ден на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
Ученици от училището участваха в празничната програма, подготвена от община Свищов. Ана Кръстева и Джансу Фикретова от III клас рецитираха стихотворението на Лиана Даскалова „Цветя за учителя“, а група за танци към училището, с ръководител г-жа Таня Драгиева, изпълниха Веселиново хоро.

Браво, деца! Прекрасно представяне! 

 
        Традиционно на този ден се награждават ученици за приноса им в областите Наука, Изкуство и Спорт. Трима наши възпитаници получиха грамота в област Наука. Това са Яница Неделчева от VI клас, Анастасия Гацанога от VII клас и Румен Рушидов също от VII клас.
 

         Поздравяваме ви и пожелаваме упоритост и нестихваща жажда за знания!