Нашите добри деца!

       Във връзка с Деня на толерантността се състоя церемония за награждаване на деца, извършили добри постъпки. Тя беше организирана от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов. Наградени ученици от Научи повече …

Отбелязване на Международния ден на толерантността

    Днес, 16 ноември,  e Международния  ден на толерантността.  По инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в Научи повече …

Международен ден на толерантността

    16 ноември – Международен ден на толерантносттаПо инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в многообразието; толерантност Научи повече …