Райският газ и вредите от него

      Във връзка с наболелия въпрос за вредите, причинени от употребата на райски газ, медицинският специалист към ОУ „Филип Сакелариевич“ изнесе лекция по темата. В заформилата се дискусия след презентацията бяха засегнати и други актуални въпроси в тази Научи повече …

Нашите добри деца!

       Във връзка с Деня на толерантността се състоя церемония за награждаване на деца, извършили добри постъпки. Тя беше организирана от Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни при Община Свищов. Наградени ученици от Научи повече …

Отбелязване на Международния ден на толерантността

    Днес, 16 ноември,  e Международния  ден на толерантността.  По инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в Научи повече …

Международен ден на толерантността

    16 ноември – Международен ден на толерантносттаПо инициатива на ученическия парламент при ОУ “Филип Сакелариевич” учениците от прогимназиален етап изработиха табла за класните стаи и фоайето, като си припомниха, че толерантност – това е хармония в многообразието; толерантност Научи повече …

Екскурзия до Плевен

       На 31.10.2022 г. Общински младежки център -гр. Свищов организира посещение на Панорама “Плевенска епопея 1877” по повод 1-ви ноември – Ден на народните будители. Участие взеха ученици от ОУ “Филип Сакелариевич”, СУ “Цветан Радославов” и СПГ “Алеко Научи повече …

Отбелязване на Деня на народните будители

     Първи ноември е онази дата от календара, в която обръщаме поглед назад и благодарим на всички онези, посветили живота си за въздигане на националния дух и съхраняването му през годините. Това е ден, в който изказваме благодарностите си Научи повече …